เส้นทางสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ (Web developers)

เส้นทางสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นั้นมีหลากหลายเส้นทาง ทั้งในด้านของการดีไซน์ (designer)เพื่อให้เกิดความสวยงามใช้งานง่าย และในเรื่องของการเขียนชุดคำสั่ง (coder) ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐาน HTML ในเบื้องต้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเราควรเรียนรู้ในเรื่องใดบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ (web developer) ได้อย่างมืออาชีพ

html
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

เรียนรู้ Database ฐานข้อมูลด้วยตัวเอง

sql
เริ่มต้นเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง (Introduction to Web Development)

เรียนรู้แนวทางการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาการสร้างเว็บไซต์ ผู้เรียนจำเป็นต้องทราบก่อนว่า สิ่งใดที่จำเป็นจะต้องมีในการเขียนเว็บ เราจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง สิ่งจำเป็นในการสร้างเว็บไซต์คืออะไรบ้าง เช่น โปรแกรมในการเขียนเว็บ และบราวเซอร์ที่ใช้ในการทดลองเปิดหน้าเว็บไซต์ และการนำไปใช้งานสู่โลกออนไลน์จริงได้อย่างไร

html